Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
31.01.2021
Od 1.2.2021 Ukončujeme přepravu s Českou poštou
Milí zákazníci, velice se omlouváme, ale od 1.2.2021 ukončujeme přepravu s Českou poštou. Přeprava objednaných zásilek nebyla dostatečně rychlá. Nově... číst celé
Zobrazit všechny novinkyNajdete nás i na MALL.CZ
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně Ing. Štěpán Vávra, Frostova 338, 109 00, Praha – Petrovice, identifikační číslo: 02317401 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) který je provozovatelem internetových stránek www.sp-el.cz a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.sp-el.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád (článek XIV) a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Odkaz na VOP včetně reklamačního řádu obdrží Kupující v příloze potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při odeslání zboží Prodávajícím (elektronický daňový doklad), nebo při převzetí zboží (tištěný doklad). Prodávající zaručuje, že zaslaný odkaz bude permanentně funkční a bude odkazovat na VOP a reklamační řád účinný v době prodeje.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dlepodmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnouplatbu;

c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v Praze je náklad 0,- Kč; Prodávající není plátcem DPH.

e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenouprostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svoupovahu obvyklou poštovní cestou;

g) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

h) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího;

i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na adrese info@sp-el.cz nebo Ing. Štěpán Vávra - SP-EL.cz, Frostova 338, Praha 10, 109 00 příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Zvláštní Výrobky Prodávajícího

Prodávající dále sděluje, že:

a) výrobky a zboží, které Prodávající nabízí a které jsou označeny tímto (*) a/nebo tímto (**) symbolem, není vyráběno sériovouvýrobou, ale zásadně na základě objednávky Kupujícího (dále jen „Specifické výrobky“);

b) takto (*) označené výrobky a zboží nabízené Prodávajícím v e-shopu nejsou proto opatřeny osvědčeními o certifikaci, homologaci popř. dalšími atesty, které jsou a/nebo mohou být vyžadovány právními předpisy ČR a/nebo EU, a to zejména zákonem č. 56/2001 Sb., opodmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 341/2002 Sb.,schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pro jejich použití a provoz na pozemních komunikacích a Kupující tuto skutečnost bere tímto na vědomí;

c) u takto (**) označených výrobků a zboží nabízených Prodávajícím v e-shopu
nebyly provedeny zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMG) podle příslušných norem, ani nemají ES prohlášení o shodě (CEConformity Declaration), ani nejsou označeny značkou CE doplněnou o číslo notifikované osoby, která posouzení shody výrobkuprovedla podle vybraných právních předpisů, a to zejména podle:

 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků;
 • zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků;
 • nařízení vlády č. 118/2016Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh;
 • nařízení vlády č. 117/2016Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh;
 • nařízení vlády č. 176/2008Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, a Kupující tuto skutečnost bere na vědomí.

Prodávající provedl posouzení shody v souladu s právními normami vztahující se k výrobku a prohlašuje, že jsou v jejich souladu a tedy může být uváděna na trh. Technická dokumentace je součástí takto provedeného posouzení shody a na vyžádání Kupujícího je k dispozici u Prodávajícího.

d) Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího na povahu výrobků a zboží takto (**) označených; případné použití a/nebo instalacevýrobků a zboží označených tímto (**) symbolem Kupujícím je Kupujícím provedeno na jeho vlastní riziko a odpovědnost.

e) pokud bude Kupujícím vyžádána certifikace, homologace, zkouška elektromagnetické kompatibility a /nebo jiný obdobný testSpecifických výrobků podle platných právních předpisů ČR a/nebo EU, budou tyto zajištěny Kupujícím na náklady Kupujícího, pokud  se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak;

f) výrobky a zboží, které je nabízeno v e-shopu Prodávajícího, a které jsou označeny tímto symbolem (*) nejsou určeny pro použití  při provozu na pozemních komunikacích;

g) každý výrobek, včetně Specifických výrobků, je Kupujícímu předán s návodem k použití, ve kterém jsou přesně a jasně popsánypodmínky, za kterých je možno výrobek /Specifický výrobek používat. V případě, že výrobek a/nebo Specifický výrobek je Kupujícím  používán jiným než Prodávajícím určeným způsobem, není Prodávající odpovědný za škody výrobkem a/nebo Specifickým výrobkem  způsobené ani za vady výrobku;

h) přesné vlastnosti výrobků a/nebo Specifických výrobků plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem a /neboProdávajícím;

i) Prodávající není autorizovaným výrobcem ani prodejcem žádného automobilového výrobce pro prodej dílů, doplňků a příslušenství  k motorovým vozidlům;

j) Výrobky a zboží Prodávajícího takto označené (*) nejsou schváleny, ani jinak autorizovány příslušným výrobcem motorovýchvozidel k montáži nebo instalaci do motorových vozidel.

k) Prodávající není autorizovaným výrobcem ani prodejcem žádného výrobce elektroniky ani elektrických zařízení pro prodejelektrických součástek, zařízení k elektrickým spotřebičům, elektronickým výrobkům, jejich součástí, příslušenství a/ nebokomponentům.

 

Ostatní zboží Prodávajícího

Zboží, které není označené (*) a /nebo (**) symbolem je jeho výrobcem opatřeno osvědčeními o certifikaci nebo homologaci, bylo jim vystaveno osvědčení o shodě, popř. má další atesty, které jsou a/nebo mohou být vyžadovány právními předpisy ČR a/nebo EU pro konkrétní typ výrobku.

III. Nákup v e-shopu

 • Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“).

 • Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za balné, dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které si hradí Kupující sám. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Změna ceny zboží je vyhrazena. Platí ta cena zboží, která je uvedena v potvrzení objednávky, kterou Prodávající zašle Kupujícímu. V případě, že je cena zboží, která je uvedena v potvrzení objednávky vyšší než ta, která je uvedena v e-shopu, platí postup podle bodu IV a) (Výhrada zrušení objednávky), pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.
 • Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

IV. Objednávání

 • V detailním náhledu vybraného produktu je možno zvolit konkrétní typ výrobku a množství. Klepnutím na tlačítko Objednat se produkt automaticky vloží do Košíku a Kupujícímu se zobrazí Náhled košíku. V nákupním košíku je náhled na všechny vybrané produkty, včetně ceny za položku a celkové ceny za nákup. Nákupní košík dále slouží k úpravě množství vybraného zboží. Jednotlivé položky je možno ze seznamu jednoduše smazat (odstranit) klepnutím na tlačítko Odstranit. 

 • Z košíku je možno přejít k dalšímu nákupu klepnutím na tlačítko Pokračovat v nákupu nebo je možno přejít k dalšímu kroku k vytvoření objednávky klepnutím na tlačítko  Objednat, přičemž se Kupujícímu zobrazí stránka pro Vyplnění objednávky, kde je nutné vyplnit údaje o Kupujícím (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa) a zvolit preferovaný způsob Platby, způsob doručení a případné vyplnění Poznámky. Následuje finální kontrola objednávky, včetně všech objednaných položek a vyplnění adresy pro doručení zásilky. Posledním krokem je závazné odeslání objednávky klepnutím na tlačítko Potvrdit. Tímto momentem je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva, za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Následně je Kupující v případě, že zvolil jako typ platby za zboží „Platbu na účet“ přesměrován na platební bránu, jejímž prostřednictvím je možné zboží uhradit.
 • V průběhu procesu objednávání zboží, je proces vždy vratný, tzn. Kupující má vždy možnost upravovat množství a druh zboží v Košíku, včetně svých údajů pro úspěšné vyřízení objednávky nebo pokračovat dále v objednávce.

 

a) Výhrada zrušení objednávky

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, zboží není momentálně k dispozici nebo se nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka bezprostředně převedena zpět na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou a k uzavření Kupní smlouvy nedojde, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.

V. Smlouva

 • Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku a klikne na tlačítko „Potvrdit“. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail.

 • Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

 

 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

 • Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 • Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.

 • Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu se smlouvou.

 • Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu v momentě, kdy Kupujícímu předá zboží dopravce. 

 • Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží bude při předání zabaleno.

 • Zboží je považované za vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiného než objednaného zboží.

 • Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se taková vada projeví až později.

 • Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží od přepravce.

 • Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

 • Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

 

VI. Odpovědnost Prodávajícího
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal;

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) věci prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) použité věci s vadou odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Podstatné porušení smlouvy

O podstatné porušení smlouvy se bude jednat v situaci, kdy bude ze všech okolností jasné, že Kupující na takovém plnění smlouvy neměl zájem, například pokud do poznámky k objednávce napsal, že zboží potřebuje obdržet do určitého data, jinak o jeho obdržení nemá zájem.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na:

 

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit odsmlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo

 

a) na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li zboží vadné a takovou vadu lze považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 • Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

 • Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího zboží původně dodané.

 • Kupující musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud tak neučiní a dojde k soudnímu sporu, soud Kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

 • Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že porušením smlouvy není dodání výrobku, který nesplňuje požadavky certifikace, homologace popř. dalších atestů, a který není pro svou povahu určen pro provoz na pozemních komunikacích.

 

Omezení odpovědnosti Prodávajícího

a)     Kupující byl informován a seznámen se zvláštní povahou Specifických výrobků Prodávajícího uvedených v ustanovení II „Sdělenípřed uzavřením smlouvy – Zvláštní Výrobky Prodávajícího“ a jejich charakteristikou. Kupující byl rovněž seznámen se zásadami aomezeným použitím Specifických výrobků Prodávajícího, které jsou rovněž uvedeny v ustanovení II „Sdělení před uzavřenímsmlouvy – Zvláštní Výrobky Prodávajícího“.

b)     V případě, že je Specifický výrobek Kupujícím používán v rozporu s výše uvedenými pravidly anebo návodem k použití, neneseProdávající odpovědnost za vzniklé vady Specifického výrobku a/nebo škody Specifickým výrobkem způsobené, nebo obecně za ztrátu záruky poskytnuté výrobcem výrobku, do kterého je Specifický výrobek namontován, instalován, připojen apod., a to z důvodu, že se jedná o výrobek, který není ze strany výrobce schválený.

c)     Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou Specifickým výrobkem a/nebo zbožím Prodávajícího zejména z důvodu (i)neodborné montáže, (ii) neodborného zásahu do původního výrobku (např. automobilu) v držení Kupujícího v souvislosti s montáží, instalací apod. Specifického výrobku Kupujícím, (iii) používání v rozporu s návodem a/nebo doporučením výrobce původního výrobku (např. automobilu) a původním účelem výrobku výrobce (iv) použití k účelům u Specifického výrobku označených jako nevhodných.

VII. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Podrobný návod – Jak na to

 • Pokud jste obdrželi zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednal/a, není úplně podle Vašich představ, máte možnost jej vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, v této lhůtě stačí odstoupení odeslat. Lhůta podle věty druhé běží ode dne převzetí zboží. 

 • Právo odstoupit od smlouvy však Kupující – spotřebitel nemá, pokud bylo zboží Prodávajícím pro Kupujícího vyrobeno na jeho přání nebo pro jeho osobu. Na tuto skutečnost bude Kupující – spotřebitel upozorněn.

 • Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 • Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení na adresu Ing. Štěpán Vávra - SP-EL.cz, Frostova 338, Praha 10, 109 00 .

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

 • Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 • Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

 • Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující zboží doručí zpět Prodávajícímu.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

 

IX.  Ceny

 • Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
  Ceny jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, balné dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. 

 • Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
 • Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

X. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba dobírkou,

b) platba předem bankovním převodem,


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

XI. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze Kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo jiným dokladem umožňující identifikaci osoby.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

XII. Záruční podmínky

 • Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz článek XIV - Reklamační řád).

 

 • Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

 

 • Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od přijetí zboží Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost.

 

XIII. Recyklace elektrozařízení

 • V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jehož účelem je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení, a předcházení možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na životní prostředí a lidské zdraví, Prodávající provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k ekologické likvidaci. Tím Prodávající umožňuje spotřebitelům plnit zákonnou povinnost zbavovat se elektrozařízení pouze jeho předáním na místě určeném ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, popř. přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat.

XIV. Reklamační řád

 • V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
  v případě vady odstranitelné:
  a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
  b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
  c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
  v případě vady neodstranitelné:
  a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
  v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
  po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet
  vad věc řádně užívat
  b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
  c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
 • Reklamace se nevztahují na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávnýmjednáním Kupujícího

b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

c) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů,pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

XV. Závěrečná ustanovení

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od roku 2011, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo elektronicky na www.sp-el.cz.
 • Akceptací těchto VOP ze strany Kupujícího, Kupující výslovně ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku potvrzuje, že byl seznámen s ustanovením VOP část II bod „Zvláštní Výrobky Prodávajícího“, část VI „Omezení odpovědnosti Prodávajícího“ a tyto části VOP tudíž nejsou pro Kupujícího překvapivé nebo rozumně neočekávatelné podle § 1753 Občanského zákoníku.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha obchodních podmínek: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.